Executive raad – juni 2016

VAN IN Internationaal centrum, Publicaties Reacties uitgeschakeld voor Executive raad – juni 2016

Uitvoerende raad van SEC

Pescia 17-19 juni 2016
Samenvatting

1. Inleidende mededeling

Na oproep van de overdracht van de DROOGTE van Venetië aan het Europese Instituut van Florence (zijn archieven) en Pescia (zijn zetel), werd de Raad van de opening van „een huis van SEC“ aan Pescia naar mei juni 2017, dank zij de financiering van de Collodi-Stichting in kennis gesteld.

Meteen al en alles tijdens de vergadering heeft President Margiotta op de absolute noodzaak gewezen om SEC weer op gang te brengen want momenteel heeft zij elke invloed verloren.

2. Bijdragen

De volgende bedragen van bijdragen worden voorgesteld : 25 euro voor de jongeren ; 50 voor de individuele leden ; 500 of meer voor de rechtspersonen.

SEC heeft grotendeels zijn schulden ten aanzien van de gemeente van Venetië in orde bevonden maar aan nul op financieel niveau heropstart.

3. Statutenwijziging

_het statuten de wijziging van zich noodzakelijk onder meer noodzakelijk

 • om SEC als netwerk te valoriseren en de autonomie van de nationale centra te bevestigen
 • om met de nieuwe zetel van SEC aan Pescia rekening te houden

Deze wijzigingen betreffen hoofdzakelijk artikelen 4,23 en 24,27 en 28.

De nationale Centra zullen van eventuele voorstellen tot amendementen aan het Statuut vóór september in kennis stellen.

4. Vernieuwing van de samenstelling van de Uitvoerende raad

De namen van verschillende leden van de Raad, afwezig sinds jaren zullen van de lijst geschrapt worden. Nieuwe leden, door ex Michèle Favreau voor het Franse Centrum, worden onder voorbehoud van goedkeuring door volgend AG aangehaald.

5. Europese school van de politiek van de cultuur

De oprichting van een Europese School van de politiek van de cultuur :

 • zou bij het Europese Instituut van Florence in standpunt overwogen kunnen worden een soort school van kaders voor de toekomstige Europese leiders creëren

Aan dezelfde opleidingseind zou voorgesteld kunnen worden :

– de oprichting van een Meester van politiek van de cultuur

– de oprichting van een Campagnolo-leerstoel op het model van de leerstoel Jean Monnet

Tenslotte zou het Europese Instituut zijn steun aan de opleving van Summer School aangeboden hebben.

6. Tijdschrift begrijpen

Een nieuwe Directeur zou in de persoon van Professor Enrico Letta, vroegere Minister-president en momenteel leraar van politieke wetenschappen in Parijs gevonden worden.

Een overeenkomst is profiel op de volgende punten betreffende het tijdschrift zich Begrijpen :

 • zijn on-line uitkomen uitsluitend
 • de noodzaak om een wetenschappelijke Raad van het Tijdschrift te creëren
 • zijn opstellen in 4 talen
 • zijn periodiciteit : 2 keer het jaar
 • de aanduiding van een referent voor elke taal om te begrijpen.

De opleving van het uitkomen om te begrijpen is een prioriteit voor de leesbaarheid van de Maatschappij.

De nationale Centra worden verzocht om namen voor de wetenschappelijke Raad van het tijdschrift voor te stellen.

7. Web plaats van SEC internationaal

Hij is tijdens reorganisatie

 • hij zou bevatten : geschiedenis van SEC ; statuten ; structuur ; informatie over de activiteiten ; foto’s enz
 • de Leden zouden onder hun naam alleen maar voorkomen (het adres e-mail zou voor intern gebruik alleen maar zijn).
 • de nationale Centra zouden met adres, namen van de verantwoordelijken voorkomen, band enz

De nationale Centra worden verzocht om vóór september de lijst van hun leden aan dag van bijdrage en hun adres e-mail (voor intern gebruik) te verzenden. Zij zullen proberen om nieuwe leden te rekruteren.

8. Verzameling van klassiek van de politiek van de cultuur

Het lijkt belangrijk om klassiek van de politiek van de cultuur per jaar te verspreiden op basis van enkele titels. De Centra, in samenwerking met de uitgevers, worden verzocht om vóór september van de voorstellen voor titels en uitgevers te doen.

9. Internationale prijs van de politiek van de cultuur

De overhandigingstraditie zou van een prijs van SEC maar in een verschillende geest hernomen kunnen worden minder om een intellectueel of een erkende artiest te eren maar om een persoon aan te moedigen die om te verdedigen en te verduidelijken door zijn werkzaamheden, politiek van de cultuur wordt verplicht.

Concreet :

– deze prijs zou eens per jaar en karakteristiek symbolisch overhandigd worden

– de keuze van het begunstigde land zou, na een of twee selecties, door een Comité, in samenwerking met uitgevers (reclame van het werk ten laste van de uitgevers gemaakt worden ; naleving van de gelijkheid van soort enz).

Volgende algemene Vergadering

Volgend AG zou zich in het voorjaar 2017 moeten komen en een sterke gebeurtenis zijn van dien aard SEC weer op gang te brengen. Zijn thema dat moet in laatste analyse door het Bureau (Secretaris-generaal Voorzitter en Onder Voorzitters) zou tot een einde gebracht worden kunnen zijn :

De geest van de democratie

De uitdagingen en de toekomstige vooruitzichten van de democratie voor Europa en de wereld.

De volgende voorstellen van plaats werden naar voren gebracht : Berlijn ; Florence

President Margiotta heeft op het feit gewezen dat het succes van dit AG zou afhangen van het gevolg van iedereen.

Uiteengezet op de democratie

De Uitvoerende raad heeft op zaterdag 18 juni ochtend de uiteenzettingen van de HEREN Giuseppe Goisis en Michael Schäfer over de toekomst van de democratie, waarschijnlijk onderwerp van volgend AG gehoord. De teksten van deze uiteenzettingen zullen door hun auteurs naar het internationale Secretariaat met het oog op hun verspreiding overgebracht worden.

Executive radenInternationaal centrum | Startpagina

Reacties zijn gesloten.