Conferentie – november 2016

VAN IN Blog, Franse centrum, Publicaties Reacties uitgeschakeld voor Conferentie – november 2016

De Europese Unie na Brexit

Conferentie van Jean-Dominique Guiliani
5 november 2016

De potentiële gevolgen van Brexit voor het politieke, economische en dagelijkse leven Europees zijn het onderwerp van zeer verschillende oordelen. Antwoorden van de aardbeving zijn te komen. Op 24 juni 2016 zijn in het Verenigd Koninkrijk het punt van verblinding van onwetendheid, van desinformatie en andere onwaarheden geweest. De maatschappij van de kennis van het Verdrag van Barcelona heeft zich als een vennootschap van het geloof, die van de woorden van jongleurs van jaarbeurs met name getoond. Het buiten gebruik stellen van de publieke opinie ten opzichte van het integratieproces onderhoudt aldus een verontrustende cousinage met het buiten gebruik stellen van dezelfde meningen ten opzichte van bewezen argumenten. De aanwezige tijd heeft behoefte aan zondebok.

Het waarom klaar men vandaag oor aan Bregretters ? Waarom de Europese elites aan zonder zijn genomen en ontredderd ? Wat zullen Brexitters van hun onverwachte en niet voortijdige overwinning doen ?

Een bespreking bespreekt georganiseerd door de AP-Club in samenwerking met de Faculteit der rechtsgeleerdheid, van economie en van beleid van Angers en de Europese Samenleving van cultuur heeft zich op maandag 5 november 2016 gehouden.

Monsieur Jean-Dominique Giuliani heeft „de Europese Unie na Brexit“ voor een publiek samengesteld uit iets meer van 150 personen gepresenteerd.

Christophe Daniel, heeft de econoom, Oudste van de Faculteit, de manifestatie door te benadrukken ontvangen dat de Universiteit de plaats van alle debatten was.

Antony Taillefait, heeft de medevoorzitter van de AP-Club, na de voornemens en de doelstellingen in de ontwikkeling van de werkzaamheden van de AP-Club gepresenteerd te hebben, de gast bedankt en gepresenteerd. Na aan de studenten van de Faculteit herhaald te hebben die de Begroting van de Europese Unie bij de gevolgen van Brexit zal betrokken zijn, was hij van mening dat in huidig Europa, wij het gemeenschappelijk hadden niet meer gedroomd. Wij lijken alleen maar vlak door gemeenschappelijke nachtmerries zoals de aanhoudende risico’s van nieuwe financiële krachs, de onbekwaamheid van de Lidstaten om het vraagstuk van de immigratie, of nog de gevolgen van Brexit toe te lichten die op de bedreigingen van Grexit volgen en eventuele vooruitzichten van output van Italië van de euro-zone laten voorzien na de gouvernementele mislukking aan het referendum van 4 december 2016.

Jean-Dominique Giuliani, speciale adviseur aan de Europese Commissie (2008-2010), is tevoren Meester van de Verzoeken aan de Raad van State, Directeur van kabinet van de Voorzitter van de Senaat René Monory (1992-1998) en Directeur aan het Directoraat-Generaal van de groep Taylor Nelson Sofres geweest (1998-2001). In 2001 vormt de basis hij van zijn eigen onderneming van consulting internationaal : J-DG.Com Internationaal Adviseurs die hij voorzit. Hij is eveneens de voorzitter van de Stichting Robert Schuman, stichting die door talrijke prijzen en beloningen worden onderscheiden en het Franse verwijzingscentrum op Europa. Om die reden grijpt hij zeer vaak in t.v.-uitzendingen (het in de lucht op Frankrijk 5, BFM TV, enz) en op talrijke nationale radio’s (Frankrijk cultuur, Klassieke Radio, enz) in.

President Giuliani is begonnen met uitwijzen dat Brexit nog niet heeft plaatsgevonden. Zelfs wanneer algemene principes door de Europese verdragen (hetCVEU-kunst 50) zijn voorzien, zelfs wanneer politiek wij naar Brexit gaan, technisch niets minder zeker is. 18.000 de teksten hebben de interpenetratie georganiseerd tussen het Koninkrijk vlak en de Europese Unie. Zij zullen gewijzigd moeten worden.

Hij is van mening dat de Britse stemming eerder een lijkt dat voor andere Lidstaten kalmeert, die onder boisseau aldus hun besluiteloosheid van output zetten. De Britse Schatkist schat de winstderving van het Koninkrijk op 60 miljard boeken per jaar. Zoals het heeft kunnen zeggen Jean-Louis Bourlanges, voor Brexit had het Koninkrijk een voet binnen en een voet buiten. Na Brexit zal het het tegenovergestelde… zijn

Zoals vaak inzake referendum, is de keus van Brexit meer een verwerpen van het binnenlandse beleid inzake het Koninkrijk, in het bijzonder van het beleid inzake strengheid geweest dat, in tegenstelling tot die van Frankrijk, een echt beleid van strengheid is. Evenveel zeggen dat talrijke Europeanen de Europese Unie wantrouwen die, in plaats van de welvaart te verbreiden, hun schijnt slechts de strengheid te verbreiden. De AP-Club bekent hem-ook dat de voortekens zo onheilspellend zijn dat, in de toekomst, men de teleurstelling niet dreigt. Niettemin is onze overtuiging dat men déploration moet vervangen door de ambitie. Het tijdperk moet een tijd van actie en debat en niet een moment van treuzelarij worden.

Deze inleidende woorden hebben president Giuliani ertoe aangezet om drie punten te vermelden.

In eerste instantie is hij van mening dat de Europese Unie ziek van zijn Staten is. Het populisme en het nationalisme verbinden zich om de ontwikkeling van de politieke activiteiten en projecten te belemmeren, niet niet alleen op het enige Europese niveau. Dat komt in een déréliction van de solidariteit tot uiting, tussen het Westen en is het, tussen het Noorden en het Zuiden. De Staten worden door een enorme golf van veranderingen in verband met de mondialisering, de numerieke revolutie, aan het individualisme geschud. De kiezers aarzelen niet meer om de meerderheden vaak zeer te veranderen, om radicale nieuwe politieke partijen te proberen (te veel ?). De AP-Club heeft immers het gevoel dat een van de dingen die de verkiezingen in onze democratische systemen openbaren natuurlijk van de politiek is. Deze besluit weinig. Hij plant niet. Hij wordt als een product gekozen. Niet alleen werd het defect van de politiek vaak door de markt gevuld, maar laatstgenoemde heeft de politiek in reclameagent veranderd : de communicatie voor het gevolg.

Op de tweede plaats, de Europese Unie in zelf is zij echt in kwestie ? Het geloof in het economische liberalisme is de dominerende ideologie. Nochtans duiken in vraag stellen op. Waarom moet de vrijhandel de regel zijn ? Moet de vrijheid van personenverkeer gehandhaafd worden ? Moeten zo strenge economische en budgettaire studiegebieden geëerbiedigd ? President Giuliani is van mening dat men de Europese Unie omgekeerd heeft gedaan. Zij werd vanaf haar economische dimensie gebouwd. L’homo europeanus is momenteel nog een homo oeconomicus. Men zou met het van start moeten hebben gaan vanaf de koninklijke functies (defensie, fiscaliteit,…). Maar zij werd op deze wijze voorgesteld, zij zou niet verwezenlijkt worden. Nu is het moment gekomen om de Europese Unie te overhandigen aan de plaats. Voor president Giuliani is het mogelijk want gezegd : „Ik geloof niet dat het bestaan van de Europese Unie in kwestieis. De AP-Club deelt dit voorstel. In bodem van tabel tekent de volgende vraag zich af : hoe waarden en principes in een samenleving handhaven die waarheid en mening, cultuur en ontspanning, geen voortreffelijkheid en middelmatigheid wil onderscheiden ?

Op de derde plaats, heeft president Giuliani zich afgevraagd of de Europese Unie en hoe kon opleven ? Hij heeft de overtuiging dat over het dilemma „Europa communautair/Europa van de Staten“, oplossingen door Frankrijk en Duitsland ontwikkeld kunnen worden. „De integratie Frankrijk-Duitsland kan de motor van de reactie van de Europese Unie vormen“ heeft verzekerd. Dat zou, bijvoorbeeld, via een onderlinge aanpassing van de vergoedingsregelingen van de jongerenwerkloosheid vanaf een Europees fonds kunnen gaan. De harmonisatie van de vennootschapsbelasting zou een ander middel kunnen zijn. De bilaterale coördinatie van het migratiebeleid en de veiligheid eveneens. „Men moet een pakket maatregelen laten starten waarin vervolgens andere Staten zullen willen stijgen“.

Hij heeft besloten dat van refonder Europa het gaat er niet om. Zijn stichtingen zijn stevig. Het zijn eerder het dak en rijp die aan XXIè eeuw versterkt moeten worden.

Michel Piron, afgevaardigde van Maine-et-Loire en medevoorzitter van de AP-Club, heeft uitgelegd dat hij dit idee van resuscitatie van de Frans-Duitse motor deelt. Hij heeft uitgelegd dat er een urgentie is (met name op landbouwgebied) en dat door in Frankrijk de gevestigde exploitanten van netwerken te ontmantelen namens „de Concurrentie“, men heeft verzwakt de nationale en Europese economie „.


De AP-Club heeft goed bewustzijn slechts dit verslag van de bespreking van J. – D. Giuliani wordt te veel van ontdaan om aan de rijkdom van zijn gedachte en voorstellen hulde te brengen die deze maandag 5 november 2016 zijn opgesteld.

Lijst van de besprekingen | Frans centrum | Startpagina

Reacties zijn gesloten.