Activiteiten – januari 2014

VAN IN Internationaal centrum, Publicaties, SEC Reacties uitgeschakeld voor Activiteiten – januari 2014 ,

worden-intern1

Omzendbrief van Cosima CAMPAGNOLO

I-30133 Venetië, Giudecca 54 P (Calle Michelangelo, Villa Heriot)
Telefoon 041/5230210 - fax 041/5231033

Alle leden

Geachte leden van de Europese samenleving van cultuur,

Het is met groot genoegen dat wij de gelegenheid van de eerste weken van het jaar kunt u een overzicht geven van onze activiteiten in 2013, om te delen met u onze gedachten en plannen voor 2014 en natuurlijk sturen u onze beste wensen voor het nieuwe jaar. 

ACTIVITEITEN 2013

Het jaar 2013 staat open voor ons met de geur van inkt van mooie volume 3 van de nieuwe serie ‘Begrip’, uit de laatste dagen van December 2012. Een gebeurtenis die vroeg het internationale secretariaat van Venetië, nu sterk verminderd in haar werknemers, een grote inspanning, dat hij bereiken wilde als een getuigenis zijn zal van voortzetting. Het klopt dat dit volume vertegenwoordigt een eerbetoon aan onze laat internationale secretaris-generaal, Michelle Campagnolo Bouvier, die het had ontworpen en had reeds grotendeels gewerkt aan zijn schrijven, het is ook waar dat haar bekendmaking heeft een of andere manier gemarkeerd met een sluiting, of, om het in de meest aangrijpende voorwaarden, toegang tot het verhaal van een onvergetelijk en bijna 35 jaar lang secretariaat. 2013 verscheen daarom, als de tijd te meten van de krachten van onze instelling en hem een nieuw evenwicht te krijgen.

We deden het over het hele jaar, op de hoogte houden van leden, met name via onze omzendbrieven ; door het volgen van alle contacten aan de buitenkant die werden of zag er veelbelovend ; en het is niet de minste, voldoen aan alle administratieve hoofdkwartier van de termijnen.

Maar we deden het met name in ons bijeenkomst in Venetië, van 18 tot 20 oktober, voor onze jaarlijkse algemene vergadering van negenentwintig, in combinatie met een symposium open voor het publiek over het thema “politiek van Cultuur : verleden en vooruitzichten”.

De vergadering gemarkeerd een gelukkig moment. Het is toegestaan om het te zeggen met kracht, ondanks de grote problemen van de huidige fase, die het onderwerp van een eerlijke review en diepgaand geweest : financiële eerst en vooral, uit welke stroom het gebrek aan arbeidskrachten, maar nog steeds gehecht aan de noodzaak om aan te passen aan de eisen van de nieuwe tijden zonder verlies van de unieke kwaliteit van onze inzet. Gelukkig omdat, ondanks van, of misschien omdat de middelen zeer bescheiden organisatie, de vergadering is toegestaan voor het meten van de overtuiging van de onvervangbare waarde van het werk van de leden van de samenleving en hun inzet voor een instelling die erin geslaagd is om de deuk in de harten van zoveel in de hoofden.

Het is op deze overtuiging en inzet die we opbouwen voor een herleving van onze activiteit, die moet worden gebouwd willen door de versterking van de dialoog tussen het hoofdkwartier en de nationale en lokale centra en de centra tussen hen ; synergie met andere instellingen, met inbegrip van NGO ‘S en universiteiten ; een versterking van onze aanwezigheid op het Web ; een ontwikkeling van de component ‘opleiding’, zo goed geopend door onze edities van de Summer School, geregisseerd door de late Professor Lorella Cedroni, bestuurslid van onze Raad van bestuur. Wat betreft de onderwerpen te raken, hebben we gesproken over de emancipatie van cultuurdragers, aandacht aan de ecologische dimensie, van de ‘beschaafde’ de rol van Europa ; van kunst en onderwijs. del’ opening naar de verschillende stromingen van kritiek en verzet tegen de mondialisering van de economie en politieke chaos ; aandacht voor de nieuwe denkers van een wereldorde.

De vergadering gekozen als algemeen secretaris internationale Cosima Campagnolo, haar danken voor het werk voor twee jaar en een half, terwijl ze was die betrekking hebben op de positie, en besloten om onmiddellijk bevestigen de andere leden van het bureau, zonder wijzigingen. De uitvoerende Raad voldaan de dag ervoor, op 18 oktober en heeft ingestemd met toepassingen van Rens Bod, Jan de Bruin, Karel Claassen, Antje von Graevenitz, Donald Kalff, Zofia Posmysz-Pasecka, Florian van Olden, Jan Thomas en Anneke Walwoort, die we hier welkom heten en de hoop uitspreken dat ons werk samen zullen worden lange en vruchtbare.

ACTIVITEITEN 2014

Het secretariaat werkt momenteel een overeenkomst te laten vallen van de archieven met een instelling kunnen benadrukken, terwijl het samen met de SEC. De eerste contacten in deze zin zien er veelbelovend : wij zullen niet geven u sommige nieuws over de ontwikkelingen van deze aanpak.

Een ander positief contact wordt gemaakt met een particuliere universiteit die te kennen gegeven heeft bij het vaststellen van een Summer School 2014, in September, in samenwerking met de SEC. Zoals u weet, de vier edities van de Summer School van de SEC (2008-2011) op het thema “Europees burgerschap en politiek van cultuur” een succes geweest en waren in staat om wekken veel aandacht van de kant van een aantal jonge voor de SEC en zijn denken. Zo is het met groot enthousiasme dat wij hebben ingestemd met het indienen van het aangevraagde project. Hier ook, houden wij u op de hoogte van de voortgang van deze overeenkomst.

Deel 4 van de nieuwe serie ‘Begrip’ blijft een prioriteit, maar helaas vaak vertraagd door meer dringende noodgevallen zoals fondsenwerving, die altijd enerzijds aan het begin van het jaar is.

Natuurlijk is het tijd beginnen te denken over onze volgende vergadering van de uitvoerende Raad of algemene vergadering. Hebt u de mogelijkheid een voorstel in die zin in te dienen, zullen wij graag hiermee rekening houden.

Tot slot, wij zou willen wijzen op de intense activiteit door het Nederlands centrum, om uit te leggen het probleem van de Europese verkiezingen vanuit het perspectief van de SEC. Het centrum zal waarschijnlijk contact op met andere Europese centra in de komende paar weken.

Hoop dat de tabel die u ons hebt gegeven zal verschijnen voor u van belang, rekenen we op uw steun en uw deelname. Onze actie wordt altijd ondersteund door de wens om te verdiepen en versterken van het vooruitzicht van het cultuurbeleid en terug te geven, door deze, ook een nieuwe fysieke stabiliteit aan onze instelling.

Gelieve, geachte leden van de SEC, beste vrienden, de verzekering van onze toegewijde gevoelens te aanvaarden.

Vincenzo Cappelletti, Voorzitter

Cosima Campagnolo, internationaal secretaris-generaal

Venetië, 31 januari 2014

Betalen van uw contributie of bijdragen :

Bank SEC :

C.R. Venezia SPA

IBAN : IT14 063 4502 0001 0000 0010 498 X

BIC : IBSPIT2V

e-mail : info@societaeuropeacultura.itwww.societaeuropeacultura

Internationaal centrum | Startpagina

Reacties zijn gesloten.