Het Franse centrum

VAN IN Franse centrum, Publicaties, SEC Reacties uitgeschakeld voor Het Franse centrum

Historisch overzicht van de oprichting

en van de activiteiten van S.E.C

In 1950 door de filosoof Umberto Campagnolo, creëert S.E.C heeft als onderwerp, door de noodzaak van een beleid van de cultuur te verzekeren, om de beschavingswaarden te versterken, om zich aan de interculturele dialoog, aan de praktijk van de verdraagzaamheid en de handhaving van de vrede in te spannen.

S.E.C heeft zich in deze richting gedurende de hele periode van „koude oorlog“ verplicht waar de betrekkingen tussen intellectuelen en artiesten van het Oosten en het Westen zo moeilijk was. Wat Frankrijk van grote intellectuelen van het tijdperk betreft zoals Jean Lacroix, Paul Ricœur, François Perroux, André Gide, Jean Paul Sartre aan de activiteiten van S.E.C hebben deelgenomen.

De voertaal van S.E.C is het Frans, zijn internationale zetel zich bevindt in Venetië. Zijn Uitvoerende raad komt eens per jaar bijeen en zijn algemene Vergadering beide jaar. Het thema van het laatste Parlement dat zich in Innsbruck in 2009 heeft gehouden was „de crisissen van ons heden en de ethische verwijzing“.

Rue JACOB – PARIJS (62ste arr.)

Voorbereiding van de ontmoeting met een adviseur van Frédéric Mitterrand

1. Zeer kort historisch overzicht van de oprichting en de activiteiten van S.E.C

In 1950 door de filosoof Umberto Campagnolo, creëert S.E.C heeft als onderwerp, door de noodzaak van een beleid van de cultuur te verzekeren, om de beschavingswaarden te versterken, om zich aan de interculturele dialoog, aan de praktijk van de verdraagzaamheid en de handhaving van de vrede in te spannen. S.E.C heeft zich in deze richting gedurende de hele periode van „koude oorlog“ verplicht waar de betrekkingen tussen intellectuelen en artiesten van het Oosten en het Westen zo moeilijk was. Wat Frankrijk van grote intellectuelen van het tijdperk betreft zoals Jean Lacroix, Paul Ricœur, François Perroux, André Gide, Jean Paul Sartre aan de activiteiten van S.E.C hebben deelgenomen.

De voertaal van S.E.C is het Frans, zijn internationale zetel zich bevindt in Venetië. Zijn Uitvoerende raad komt eens per jaar bijeen en zijn algemene Vergadering beide jaar. Het thema van het laatste Parlement dat zich in Innsbruck in 2009 heeft gehouden was „de crisissen van ons heden en de ethische verwijzing“. De uitgave van een nieuwe reeks van het tijdschrift „Begrijpen een paar jaar geleden geleid door Sergio Bobbio is zojuist ondernomen. Tenslotte wordt een Summer school gewijd aan de politiek van de cultuur en de Europese eenmaking sinds twee jaar in Venetië aan een twintigtal studenten voorgesteld.

2. Het Franse Centrum van S.E.C

Het Franse Centrum van S.E.C werd door persoonlijkheden van vóór overleden voorgrond zoals Maurice Schuman en Henri Bartoli twee jaar voorgezeten.

Hij organiseert alle zes weken ongeveer een bespreking over een onderwerp dat in de zaal van de Raad van Parijs I de Sorbonne wordt gegeven.

Zo onlangs voor ons hebben ingegrepen :

„In gecreëerd“ door de Heer Philipe Robert architect creëren

De ethiek van de Ondernemingen door de Heer Lamoureux Dr. bij THALES

Het zieke ziekenhuis van de rentabiliteit door de Heer Grimaldi.

De artistieke oprichting is niet te scheiden van het culturele debat. De intellectuelen en de artiesten van alle studiegebieden hebben de plicht om de politieke verantwoordelijken en de publieke opinie gevoelig te maken over de noodzaak om „een beleid van de cultuur“ te ontwikkelen volgens de termen van Umberto Campagnolo stichter van SEC of de termijn van Edgard Morin lid van S.E.C van „een beleid van beschaving“, scheppend van waarden. Immers de internationale, nationale of regionale politieke autoriteiten niet veroorzaken kunnen echte debatten zonder de bemiddeling van de verenigingen van intellectuelen die bij de problemen van cultuur betrokken hebben geweest.

Helaas dat het S.E.C internationaal in Venetië of de nationale Centra is, kennen wij ernstige financiële problemen. Om te bestaan of te blijven bestaan hebben wij behoefte aan giften of werkingstoelagen, waar van een secretariaat betalen, een website, een Internet-netwerk voeden besprekingen organiseren of een tijdschrift ondersteunen. Om in zijn bedrag beperkt te worden, blijkt zo’n steun absoluut noodzakelijk voor het voortbestaan van verenigingen als onze en voor die van een meervoudige gedachte.

De Europese Samenleving van cultuur, internationale vereniging creëert vóór 60 jaar, die zich van een lange ervaring van de interculturele dialoog kan trots maken, is het voorbeeld zelf van dit soort combinatie zeldzaam en bedreigd van verdwijning bij gebrek aan een minimum financiële steun.

In tegenstelling tot de theaters, van de orkesten, van de musea en andere culturele instellingen, is een organisatie van discussie immers zonder inkomsten buiten de bijdragen, vaak ontoereikend, van de giften of de onderhevig nationale subsidies op één of andere dag aan de veranderingen van beleidsmaatregelen en de budgettaire beperkingen. Zij vindt voorts nauwelijks mécène toegewijd aan een activiteit van de geest waarvan „het zicht“ zeer beperkt, van nature is.

Het Ministerie van de Cultuur en de Mededeling die zojuist heeft een nieuwe overeenkomst van mecenaat ondertekend zou kan zijn onze vereniging aanbevelen kunnen. Insgelijks zou het Ministerie kan zijn ons integreren in een programma kunnen dat voor onze bevoegdheden zou passen. Kortom het is op de diensten van uw Ministerie dat wij om onze vereniging willen eerst te erkennen en het te helpen om zijn roeping van agente van de taal en de Franse gedachte te blijven verzekeren evenals een actor van de Europese culturele eenmaking.

De Europese Samenleving van Cultuur

De Europese Samenleving van Cultuur heeft voor oorsprong het idee, dat door de Italiaanse filosoof Umberto Campagnolo aan de volgende dagen van de tweede wereldoorlog, van een stabiele organisatie die de mannen van cultuur noemt, ongeacht hun discipline en ongeacht hun lidmaatschap wordt geopperd, aan een solidaire bewustwording en aan de oefening van hun verantwoordelijkheid, terwijl de crisis van Europa en de wanorde van de beschaving absoluut noodzakelijk maakten dat zij dialoog aangaan en samen verplichten zich met het oog op het onderzoek van een heilzame afloop aan de wereldcrisis.

Door de jaren heen heeft de Europese Samenleving van Cultuur niet opgehouden om tot de analyse van de dominerende trends van de actualiteit over te gaan, over de kritiek en de gemakkelijke en onvruchtbare aangifte, en met gunstige wegen te zoeken voor de komst van een beschaving van de waarden, niet tegenstrijdig aan het gewone beleid – die van de opgestelde orde – maar in nemen op haar teneinde hem richtingen te geven en het te baseren.

Zeer vroeg, hebben de Franse mannen van cultuur geantwoord op het verzoek dat hun was gericht. André Breton, Marc Chagall, hebben Louis Jouvet, François Mauriac, aan het bevorderende Comité deelgenomen. Beurtelings François Bédarida, François Mauriac, Alfred Kastler, Maurice Schumann, Henri Bartoli het voorzitterschap van het Franse Centrum hebben aanvaard. De huidige voorzitter is Dominique Leroy.

Wie zijn wij ?Project fiche | Hulde aan Henri Bartoli | Startpagina

Reacties zijn gesloten.