Conferentie – mei 2017

VAN IN Franse centrum, Publicaties Reacties uitgeschakeld voor Conferentie – mei 2017

Discussies over Europa

Conferentie die door het Nederlandse Centrum van SEC wordt georganiseerd
Vrijdag 26 mei 2017 in Berlijn

Genoemd „Discussies over Europa“, onder dit zeer algemene thema, bevatte deze bespreking zes uiteenzettingen. Beide eersten, uit economisch oogpunt, hadden betrekking op :

  • De sociale cohesie, conditio sine qua non van het succes van de Europese eenmaking.

Professeur Horst Brunkhorst heeft in het bijzonder het gebrek aan regionale en sociale convergentie in de EU onderstreept.

  • De ontwikkeling van een nieuwe vorm van kapitalisme in Europa dat hem toelaat om zich van Angelsaksische het financiële Anglomodel vrij te stellen.

In dit verband volgens de Heer Donald Kalff, zou Brexit moeten bevorderen : de terugkeer naar een grotere economische autonomie van de EU, de ontwikkeling van nieuwe minder voorgelegde vormen van ondernemingen aan de aandeelhouders en het verlaten van het criterium van prioritair onderzoek van voordeel op korte termijn.

Beide volgende uiteenzettingen betroffen de Europese identiteit die met de Islam wordt geconfronteerd.

  • over de Islam als kans of probleem, heeft Professeure Gudrun Krämer zich tot taak gesteld om de richting van de Islam in de verscheidenheid van zijn historische of sociologische contexten goed aan te geven.
  • Vanuit een meer filosofisch standpunt, heeft Professeur Michiel Leezenberg met name de talrijke onderbrokenheid gemarkeerd die de geschiedenis van de Islam heeft gemarkeerd. Hij heeft eveneens het gewicht van het marxistische model op de mohammedaanse vennootschap onderstreept die zich door de verschillende vormen van nationalisme heeft geradicaliseerd om tot salafisme te komen.

Tenslotte ter gelegenheid van een ronde-tafelconferentie, heeft het publiek Alexander Soboczynski kunnen horen, vanaf zijn ervaring in DDR, Europa van de cultuur vermelden. Hij heeft in het bijzonder onderstreept :

  • de afwezigheid van rechtvaardige verspreiding van de cultuur op het geheel van de gebieden van de EU
  • de bedreigingen die de populismen op de kunst laten wegen
  • de gevaren van een cultuur die uitsluitend naar het verleden zou gericht zijn

 Om Professeure Ulrike Guérot te beëindigen, die de woorden van Jean Monet herneemt, voor wie het integratieproces „niet daarin bestond om Staten maar van de mannen“ te verenigen heeft zijn project van Europese Republiek gepresenteerd. Dit project post institutioneel heeft ten doel aan de burgers hun echte verkiezingsrechten opnieuw te geven die te vaak door de Staten worden omgelegd (bijvoorbeeld de ontkenning van de Referenda van 2005 in Frankrijk en in Nederland door het verdrag van Lissabon).

Aan deze bespreking, behalve algemene Mevrouw Antje von Barnitz en de Heer Michael Schaefer van het Nederlandse Centrum, Mmes Cosima Campagnolo Secrétaire van de DROOGTE en Michèle Favreau Présidente van het Franse Centrum hebben deelgenomen.

Lijst van de besprekingen | Frans centrum | Startpagina

 

Reacties zijn gesloten.