Conferenties – maart 2014

VAN IN Blog, Franse centrum, Publicaties Reacties uitgeschakeld voor Conferenties – maart 2014

A soul for Europe 2014

Berlijn
3 maart 2014.

“Een ziel voor Europa” waarvan de zetel in Berlijn is is een initiatief van het maatschappelijke middenveld. Dit internationale netwerk verenigd sinds 2004 beide jaar van de culturele actoren en de politici die door de wil worden verenigd om de culturele dimensie van de ontwikkeling van Europa te versterken.

Men zal van deze laatste bespreking eerst de inleidende verklaringen van de Heren Barroso, Juncker en Schulz tegenhouden.

De Voorzitter van de Commissie de Heer Manuel Barroso vermeldt om met de ontwikkelingen van de Europese Unie te beginnen in de loop van de tien laatste jaren van zijn mandaat. Nochtans moet men vandaag de beklimming van de populismen bestrijden en de Europese waarden verzekeren. Aan de voorste gelederen van deze waarden bevindt de cultuur zich waar zonder de Europese eenmaking absoluut onvolledig is. Ondanks de voorsprong, wordt de Europese eenmaking niet verzekerd.

De filmmaker Wim Wenders interpelleert vervolgens de voormalige president van het Eurogroep, de Heer Jean Claude Junker ; hij vraagt hem waarom de cultuur, erkend om essentieel te zijn, is niet prioritair want de Europese burgers hebben behoefte meer dan van de regelgeving ? De Heer Juncker is van mening dat de aanduiding van de Europese hoofdsteden van de cultuur een positief beeld van Europa aanbiedt. Hij herinnert eraan dat op het hoogtepunt van de economische en financiële crisis het culturele erfgoed van de meest getroffen landen niet afwezig van de gedachten van de Europese leiders was.

Verwijzend naar zijn persoonlijke geschiedenis en naar die van zijn familie, een periode van grote moeilijkheden maar ook een hevige hoop, onderstreept de Voorzitter van het Europees Parlement de Heer Martin Schulz de universaliteit van de kunst en het onvervangbare karakter van de literaire ervaring. Nochtans wordt de cultuur bedreigd : wanneer boeken niet worden vertaald zijn het net zoveel werelden die niet bestaan. Insgelijks worden het intellectuele eigendom en de culturele verscheidenheid door de nieuwe informatietechnologieën bedreigd. Een multinationale vennootschap als Amazon betaalt geen belastingen in Europa of zo weinig maar zou het kunnen winnen van de bestaande structuren van verdelingen van de boeken. Een Europese culturele strategie is dus noodzakelijk.

De Voorzitster van de groep van de Groenen aan het Europees Parlement Rebecca Harms maakt zich over weinig solidariteit ongerust die ten opzichte van Hongarije land wordt getoond, dat sinds enkele jaren door een reactionaire partij wordt bestuurd en momenteel ten aanzien van de Oekraïne terwijl voor de eerste keer van de geschiedenis van de demonstranten de Europese vlag aan de hand zijn gevallen. De Europese cultuur is niet het bedrag aan nationale culturen verzekert t vandaar de werkelijke bevoegdheid van de EU op dit gebied. De EU moet tot de hereniging van de culturen aan de andere kant van de nationale beleidsmaatregelen bijdragen.

De Heer Guy Verhofstadt Président van de groep van Alliance van liberaal en die democratisch aan het Europees Parlement Europa vergelijkt, van voor de 1ste wereldoorlog met de huidige situatie vreest niet om te zeggen dat er geen ziel meer voor Europa is ; er is slechts nationale monoculturen, een verzameling van eilanden geïsoleerd één van de andere. Het culturele leven van een auteur zoals Kafka onvoorstelbaar vandaag is. Intussen heeft het zwaartepunt van de cultuur zich naar de Verenigde Staten verplaatst. De EU handelt met de werktuigen van het verleden. Zonder leider, is een Europese publieke opinie onwaarschijnlijk. De kans dat wij de crisis geven om een nieuw Europees verhaal te uiten, een nieuwe interpretatie van de subsidiariteit echter grijpen.

Tijdens het debat dat volgt gaat het vooral om de middelen die, onder meer zouden toelaten :

– de decentralisatie van de cultuur
– het onderzoek van de interdisciplinariteit (décloisonnement van de economische, sociale en culturele onderwerpen)
– een grotere plaats aan de opvoeding in Europa
– het verzoek aan de intellectuelen om aan het democratische debat deel te nemen
– de aanmoediging tot het onderzoek naar de automatische vertaling
– de mogelijkheid van een transnationale lijst aan de Europese verkiezingen.


Op praktisch niveau en tenslotte, vermelden de leden van de strategische groep van de Conferentie, de instelling voortaan van jaarlijkse besprekingen, van banden met het geheel van de betrokken commissies van het EP en niet niet alleen de commissie van de cultuur en de oprichting van nieuwe synergie.

Lijst van de besprekingen | Frans centrumStartpagina

Reacties zijn gesloten.