Notulen – februari 2014

VAN IN Franse centrum, Publicaties Reacties uitgeschakeld voor Notulen – februari 2014

NOTULEN VAN VERGADERING

Vergadering van het Bureau in uitgebreide samenstelling van het Franse Centrum van de Europese Samenleving van Cultuur aan de zetel van de vereniging op 8 februari 2014

De aanwezigen : Claude GLOEIEND, Michèle FAVREAU, Ninou GARABAGHI, Pierre HAAK, Dominique LEROY, Suzy SIDANER, Jacqueline en Michel POTTENBAKKER, Madeleine QUERCY, Martine en Pierre VORMUS

Afwezig-excusés : Christine BALD, François de SIEYES, René LUNEAU,

De volgende kwesties worden behandeld :

1 – Ontmoetingsplaats van de besprekingen

Dominique LEROY vat de situatie kort samen met name de afwezigheid van antwoord van de President van Parijs I aan zijn twee opeenvolgende brieven betreffende de reservering van de zaal van de Raad. Indirect heeft hij door zijn secretariaat geleerd dat de beschikking van deze zaal hem… werd teruggetrokken Wat doen alvorens te zijn in staat een volledigheid van de situatie, omvat verleden te doen ?

D. geweeste LEROY die verklaart dat van Parijs 1 van 1961 studeert, tot zijn doctoraat van Staat, belast met TD in 1969-70, tenslotte lid van het Seminarie van Economie van Travail/METIS tussen 1972 en 1993, het in 2002 qu ‘ hij ziet door Henri BARTOLI voorstellen, leraar en een van de stichters van Parijs 1 is zich, om hem het hoofd van het Franse Centrum van SEC op te volgen. Hij verzet zich tegen „een beslissing“ die de toekomst van het Franse Centrum in gevaar brengt, stelt Michèle FAVREAU voor om van haar functie van Diaken van de Faculteit van Economie, Recht en Beleid van de Universiteit van Angers te gebruiken om zich op de hoogte te brengen. D. LEROY had reeds aan Pierre HAAK gevraagd om van zijn inleiding bij het Centrum van Economie van de Sorbonne te gebruiken om van eventuele informatie quérir.

Wat is de huidige reserveringsprocedure van de zalen, als hij erover een, in Parijs I is ? Moet men van een jaarlijks programma rechtvaardigen om van een zaal te genieten ? D. LEROY herinnert eraan dat nooit gedurende het voorzitterschap van Henri BARTOLI en sinds het mogelijk is geweest om een jaarlijks programma te overwegen, het Franse Centrum dat bespreking organiseert, na bespreking volgens de gelegenheden en de beschikbaarheid van noodzakelijkerwijs vrijwillige voordrachtgevers. Aan subsidiaire titel, stelt GLOEIEND C. gratis een zaal, beschikbaar voor maar alleen maar in week, van het Bureau van het Europees Parlement in Parijs. Andere leden stellen een zaal aan het Klooster van Dominicaans voor dat Henri BARTOLI regelmatig bezocht.

2 – het regelmatig bezoeken van het Franse Centrum van SEC.

Hoe de drastische en constante afwezigheid van regelmatig bezoeken van de besprekingen verhelpen ? Heeft deze situatie de noodzaak tot gevolg om de werkwijzen van het Centrum volledig te herzien ?

3 – de website van het Centrum

GLOEIEND c. herhaalt hoe, door bemiddeling van de Heer FAVREAU, de plaats Secfrance.fr werd gebouwd en geeft snel de huidige eisen van beleid van de plaats aan om het levend en interactief te maken. Dominique LEROY acht ongelegen om de plaats te openen aan het publiek zolang zijn beleid niet met een voldoende technisch karakter en een regelmatigheid zal verzekerd worden.

4 – de internationale dimensie van SEC

a) SEC internationaal in Venetië.

D. LEROY verwijst naar het laatste rondschrijven van Cosima CAMPAGNOLO. P. de HAAK verwondert zich over weinig inhoud en de ontoereikendheid van de initiatieven van het internationale Centrum terwijl hij mogelijk zou moeten zijn om binnen de Italiaanse Universiteiten intellectuele hulpbronnen te vinden die zich in het werk van SEC zouden kunnen impliceren.

De voorbijgegaane ervaring van SEC en de waarde van zijn concepten stichters blijven volkomen geldig en vereisen slechts een heropleving, réactualisation (eromheen bijvoorbeeld van beleidsvoorstellen zoals het onderzoek van een ethiek van de vrede, van de geweldloosheid, om slechts deze voorbeelden aan te halen, zonder over het concept van Politiek van de cultuur te spreken die altijd van actualiteit blijft).

Voorts wordt de waarschijnlijke houding, volgens de brief van C. CAMPAGNOLO, na twee jaar van onderbreking, van Summer School in september met voordeel begroet.

b) De samenwerking tussen de Nederlandse en Franse Centra wordt vermeld.

De werking van het Nederlandse Centrum richt rond een harde kern van een tiental leden die regelmatig op een gegeven thema werken (het kwade, het vorig jaar). Hij beëindigt het opstellen van een Manifest met het oog op de Europese verkiezingen van mei. De vraag stelt zich van de voortzetting van deze samenwerking en van wenselijkheid om van het Nederlandse Centrum en zijn werkwijzen uit te gaan.

Frans centrum | Startpagina

Reacties zijn gesloten.