Project sheet

VAN IN Franse centrum, Publicaties, SEC Reacties uitgeschakeld voor Project sheet

SEC en het Franse Centrum

Gevormd in Venetië in 1950 door de Italiaanse filosoof Umberto Campagnolo, de Europese Samenleving van cultuur (S.E.C) s’occupe van het verband tussen politiek en cultuur, van de politiek van de cultuur, centraal concept. SEC erkent zich van de ethische en politieke verantwoordelijkheden in ruime zin en sinds zijn oprichting geprobeerd om prioriteiten op dit gebied op te stellen en om een oorspronkelijke dialoog te beogen.

Teruggekeerd naar van het zijn begin door intellectuelen en artiesten van grote naam, heeft SEC zich eerst, zich die aan de eis van het moment beantwoordt, met successen trouwens, ingespannen om het bestaan van een ware dialoog tussen het Oosten en het Westen te verdedigen in de loop van de lange jaren van de koude oorlog.

Sinds 1989 zonder het belangrijkste project volgens hem van Europese eenmaking te verwaarlozen, stelt SEC zich eveneens vragen over de talrijke vragen in verband met het verschijnsel van de mondialisering en de heropleving van nieuwe „muren“ tussen de volkeren en in hun midden, dat zij van economische, etnische of religieuze aard zijn.

SEC bestaat dus uit een vergadering van intellectuelen en verontruste artiesten van een toekomst die de beschavende waarden van verdraagzaamheid en vrede spart, waarvan de internationale zetel in Venetië is en waarmee een zeker aantal van nationale centra het merendeel gelegen in Europa van het Westen en het Oosten maar ook in Noord-Amerika en van het Zuiden worden verbonden.

Een Uitvoerende raad samengesteld uit een dertigtal leden komt elk jaar en een algemene Vergadering beide jaar op een gegeven thema bijeen. ¹ is de voertaal van SEC het Frans maar het gebruik van andere talen is toegestaan. SEC telt… ongeveer leden.

Het jaarlijkse tijdschrift „Comprendre“ getuigt van de activiteiten van SEC. Een nieuwe reeks is zojuist aan de prijs van 50 euro het nummer gelanceerd. SEC organiseert elk jaar eveneens Summer School op het eiland San Servolo in Venetië naar studenten van 31ste fietst op het thema van de politiek van de cultuur en van zijn toepassingen.

Het Franse Centrum van SEC, die op hetzelfde moment wordt gecreëerd, dan de Vennootschap zelf werd achtereenvolgens door Alfred Koestler, Maurice Schuman en Henri Bartoli voorgezeten. Zijn huidige Voorzitter is Dominique Leroy.

Het Franse Centrum telt… ongeveer leden. Hij organiseert alle zes weken ongeveer, van de besprekingen over verschillende thema’s maar die elke keer met de waarden en de doelstellingen van SEC overeenstemmen. ² is de toegang tot deze besprekingen vrij ; hij wordt echter aan de personen gevraagd die deel van de leden van het Centrum willen uitmaken een jaarlijkse bijdrage van 50 euro. Het is voorts mogelijk om lid van SEC te worden internationaal en aldus om op de verschillende activiteiten van laatstgenoemde uitgenodigd te worden. Hiertoe moet de belanghebbende (e) verplicht kennis van de statuten van SEC nemen, ermee instemmen om zich er aan te passen en (e) door twee leden ondersteund worden.

¹ drie laatste hadden AG in… aan… achtereenvolgens betrekking op…

² Zie in bijlage de lijst van de besprekingen. Deze besprekingen vinden in de zaal van de Raad van de Universiteit van Parijs I Plaats van het Pantheon plaats en voor degenen gevolgd die naar het van een vriendschappelijk ontbijt verlangen.

Het Franse Centrum | Startpagina

Reacties zijn gesloten.