Lijst van Franse Center conferenties

VAN IN Franse centrum, Publicaties, SEC Reacties uitgeschakeld voor Lijst van Franse Center conferenties

EUROPESE VENNOOTSCHAP VAN CULTUUR

30133 Venetië Giudecca 54 P. tel : 041/5230210 Fax : 041/5231033

 

Frans centrum van S.E.C

De voorzitters :

Henri BARTOLI |1990-2002|

| 1990-1993 | 1993-1996 | 1996-1999 | 1999-2002 |

Dominique LEROY |2002-2016|

| 2002-2005 | 2005-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 | 2014-2017 |

CONFERENTIES VAN HET FRANSE CENTRUM (1990-2017)

 Zaal van de Raad van de Universiteit Parijs I Pantheon de Sorbonne


VOORZITTERSCHAP VAN HENRI BARTOLI |1990-2002|


 • 1990-1991

6 september 1990 :

Edgar MORIN, de Directeur van onderzoek op School van de Hoge Studies in Sociale Wetenschappen :

„Terugkeer van Moskou“


 • 1991-1992

22 oktober 1991 :

Raymond MENGUS, de leraar aan de Faculteit van Theologie van Straatsburg : het verslag van de algemene Vergadering van de Europese Samenleving van Cultuur in Padua :

„Staatsraison en reden van de mens van vandaag“

Henri BARTOLI, de eminente leraar van de Universiteit Parijs I :

„problemen in verband met het recht van humanitaire inmenging“.

Dominique LEROY, de lector aan de Universiteit van Picardië Jules Verne :

„Project betreffende literaire het Europese, speciaal toneel erfdeel“.

6 april 1992 :

Rony BRAUMAN, de voorzitter van „Artsen zonder grenzen“ :

„De ervaring van het terrein op humanitair gebied“.

26 mei 1992 :

Mevrouw en de Heer GOGOBERIDZE, de leraren van de Universiteit van Tbilisi :

„Kaukasus-gevaar“.

17 juni 1992 :

Gérard CONAC, leraar van de Universiteit Parijs I, en Gérard DUCHÊNE, de leraar van de Universiteit Parijs XIII :

„Situatie in de oosteuropese landen“.


 • 1992-1993

12 oktober 1992 :

Michel ANTHONIOZ, directie van ARTE, en René BONNEL, het Canal + :

„Europa en televisie“.

3 december 1992 :

V. KOLONTAÏ, het Instituut van wereldeconomie van Moskou :

„De gevolgen van de ontbinding van de Sovietunie“.

30 maart 1993 :

Georges CASTELLAN, leraar, en Bronislaw GEREMEK, de leraar aan het Collège de France :

„Discussies van een historicus en een staatsman over Nieuw Europa“.


 • 1993-1994

8 oktober 1993 :

Edgar MORIN, de Directeur van onderzoek aan E.H.E.S.S. :

„Een beleid van beschaving“.

25 november 1993 :

Generaal MORILLON :

„Lessen die men uit de Joegoslavische ervaring kan trekken“.

25 januari 1994 :

Slobodan VITANOVIC, leraar van de Universiteit van Belgrado, en S. HESSEL, de Commissie van de Mensenrechten van Geneve :

„Situaties in Belgrado en in Afrika“.

29 april 1994 :

Rémy LEVEAU, leraar van het Instituut van politieke studies van Parijs, Mohammed HARBI, de leraar van de Universiteit Parijs VIII :

„De Algerijnse werkelijkheid begrijpen“.

17 mei 1994 :

De Heer HUBAY, de Hongaarse schrijver :

„Verplaatsing van de dramaturgie aan de XXe eeuw“.


 • 1994-1995

7 december 1994 :

Jean-Claude CHASTELAND, de Directeur van het nationale Instituut van demografische studies :

„De Conferentie van Kai5ro over de bevolking en de ontwikkeling“.

10 maart 1995 :

Marcel MERLE, de leraar van de Universiteit Parijs I :

„Naar een nieuwe internationale orde“.

30 mei 1995 :

P.R. SANSON, Algiers :

„De crisis van de cultuur in Algerije van vandaag“.


 • 1995-1996

14 november 1995 :

Henri BARTOLI, de eminente leraar van de Universiteit Parijs I :

„Mondialisering, hegemonie, gevaren en kansen“.

17 januari 1996 :

Slobodan VITANOVIC, leraar van de Universiteit van Belgrado, JoëlBaxter DIRLAM, eminente leraar van de Universiteit van Kingston, Daniel VERNET, de Directeur van de internationale betrekkingen van de Le Monde-krant :

„Het punt op Joegoslavië“.

26 maart 1996 :

Emile NOËL, het Europese universitaire Instituut van Florence :

„Leven en hervorming van de Europese Instellingen“.

11 juni 1996 :

Mario BETTATI, de leraar van de Universiteit Parijs II :

„Noodzaak en moeilijkheden van de mensenvriend“.


 • 1996-1997

13 november 1996 :

Mevrouw Renée DAVID, Vader P. MECA, Dominicaans, Ariel COLONOMOS, C.N.R.S. :

„Het verslag over de andere en de anderen“.

15 januari 1997 :

Slobodan VITANOVIC, de eminente leraar van de Universiteit van Belgrado :

„De Franse beschaving en de andere beschavingen“.

15 maart 1997 :

Renée AUBRAC en Mauritius SCHUMANN, de ex-minister van de Buitenlandse zaken :

„Van de onderhandeling met de anderen van de Vrede“.

28 mei 1997 :

Marcel DAVID, de eminente leraar van de Universiteit Parijs I :

„De broederschap, modellen en namaken“.


 • 1997-1998

8 oktober 1997 :

Guy POGNON, bankier :

„De situatie in Afrika“.

26 november 1997 :

Marcel MERLE, de eminente leraar van de Universiteit Parijs I :

„Crisis van Etat-Nation ? “.

11 februari 1998 :

Alain BUSSON, Frankrijk-Telecom, en Philippe BRETONS (C.N.R.S., Straatsburg) :

„De vennootschap van informatie en communicatie, transparantie, utopie, of hantering“.

16 mei 1998 :

Henri BARTOLI, eminente leraar van de Universiteit Parijs I, „geheel“ doen

Pierre du BOIS, leraar van de Universiteit van Lausanne, „de grote twist van de identiteiten“

Philippe ENGELHARD, „Milieu en ontwikkeling van de Derde Wereld“,

R. LUNEAU, Dominicaans : „Inculturation van het Evangelie : woord aan een variabele geometrie“

E. MOUSSAKOVA, de lector van de Universiteit Parijs III en de Universiteit van Sofia : „De identitaires eisen van de culturele elites in de overgang in Bulgarije“

Joost SMIERS, het Onderzoekcentrum van „School of Kunst“ van de Universiteit van Utrecht : „Minstens het recht om mee te delen“.


 • 1998-1999

4 november 1998 :

Guy COQ, herzien de Geest :

„Geweld, godsdienst, wereldlijk karakter“.

13 januari 1999 :

Mevrouw NAHOUN-GRAPPE, het Nationale Centrum van het Wetenschappelijke Onderzoek :

„Het politieke geweld“.

24 maart 1999 :

Dokter HUEZ, bedrijfsarts uit :

„Het geweld en het werk“.

2 juni 1999 :

Daniel VERNET, de Directeur van de internationale betrekkingen aan de krant „Le Monde“ :

„Situatie in de Balkan“.


 • 1999-2000

13 oktober 1999 :

Generaal Jean COT :

„Ambiguïteiten van de betrekkingen NAVO in de huidige vormen“.

12 december 1999 :

Jean-Luc DOMENACH, de wetenschappelijke Directeur aan de nationale Stichting van de politieke wetenschappen :

„Balans van de Chinese revolutie“.

26 februari 2000 :

François LEFORT, arts en de priester :

„Moordpartij van de armen, medeplichtigheid van rijk“.

13 mei 2000 :

Henri BARTOLI, de eminente leraar van de Universiteit van Parijs I :

„Woord houden“.


 • 2000-2001

7 oktober 2000 :

Claude BRULANT, Europees Parlement :

„Het project van Europees Handvest van de fundamentele rechten“.

6 december 2000 :

Georges VIGARELLO, de leraar op School van de Hoge studies in sociale wetenschappen :

„Hartstocht sport. Geschiedenis van een cultuur“.

27 januari 2001 :

Mohamed LAHLOU, de leraar van de Universiteit Lyon II :

„Algerije“.

31 maart 2001 :

René PASSET, de eminente leraar van de Universiteit Parijs I :

„Een mondialisering die naar de menselijke doelgerichtheid is gericht“.

19 mei 2001 :

Mevrouw R. SILLIAU, die onderwijst :

„De gevolgen van de biologie in de samenleving van vandaag“.


 • 2001-2002

8 november 2001 :

Yves TERNON, chirurg en de schrijver :

„Van een vennootschap aan de andere, overplaatsingen van de vernielingen van bevolkingen“.

26 januari 2002 :

Patrice FLICHY, onderzoeker aan de Universiteit van Mergel het Dal :

„Denkbeeldig op Internet“.

27 maart 2002 :

Guy COQ, herzien de Geest :

„Kleine stappen naar de grofheid“.

12 juni 2002 :

Mevrouw E. POULOPOULOS, Academie van New York en het Instituut van demografie van Athene :

„De handel van de menselijke wezens“.


VOORZITTERSCHAP VAN DOMINIQUE LEROY |2002 – 2016|


 • 2002-2003

13 november 2002 :

Dominique LEROY, leraar van de Universiteit van Picardië Jules Verne, en Gérard-Michel COCHARD, de leraar van dezelfde universiteit :

presentatie van de CD-ROM „Schatten van de theaters van de Boulevard van de Misdaad“.

15 januari 2003 :

Daniel VERNET, de Directeur van de internationale betrekkingen aan de Le Monde-krant :

„De Uitbreiding en het Europese weerzien“.

8 maart 2003 :

Bernard GOURNAY, honorarium adviseren aan de Rekenkamer :

„Culturele uitzondering en mondialisering“.

11 juni 2003 :

Mevrouw Isabelle REGHI, de magistraat :

„De Rechter en de Burger“.


 • 2003-2004

22 oktober 2003 :

Emmanuel DECAUX, leraar van openbaar recht aan de Universiteit Parijs II, lid van de subcommissie van de Mensenrechten van de Verenigde Naties en de raadgevende nationale Commissie van de Mensenrechten (Frankrijk) :

„De Verenigde Naties tegenover de uitdaging van de Mensenrechten“.

13 november 2003 :

Robert POURVOYEUR, ereDirecteur aan de Raad van Ministers van de Europese Unie, ereleraar van de Universiteit van Antwerpen en de leraar van de Universiteit van Alcala van Henares :

„Het besluitvormingsproces en de Europese uitbreidingen“.

14 februari 2004 :

Philippe HERZOG, de leraar van de Universiteit Parijs X-Nanterre, lid van de economische Raad van analyse, Europese afgevaardigde, voorzitter van „Confrontaties Europa“ :

„De toekomst van de openbare diensten in Europa“.

27 maart 2004 :

Mevrouw S. QUAEDVLIEG-MIHAILOVIC, gewezen ambtenaar van de Europese Commissie en de secretaris-generaal van Europa Nostra :

„De inzet van de bescherming en de valorisatie van het architecturale en natuurlijke erfdeel en de acties die door Europa Nostra worden ondernomen“.

2 juni 2004 :

Dominique PLIHON, leraar van de Universiteit Parijs XIII, lid van de economische Raad van analyse en de wetenschappelijke voorzitter van het advies van A.T.T.A.C. :

„Van Cancu’n aan Bombay : de inzet van altermondialisme“.


 • 2004-2005

6 november 2004 :

Abdelkrim BAHLOUL, filmmaker :

presentatie van zijn film „de vermoorde zon“.

11 december 2004 :

Alfred GROSSER, eminente leraar aan het Instituut van politieke studies van Parijs, en zitten van het Informatiecentrum voor en onderzoek naar eigentijds Duitsland :

„Frankrijk en Duitsland in uitgebreid Europa“.

12 februari 2005 :

Gérard KERFORN, lid van het nationale bureau van de Beweging tegen het racisme en voor de vriendschap tussen de volkeren, en Marc LINDERBERG, advocaat, voorzitter van de subcommissie „Racisme, vreemdelingenhaat, de onverdraagzaamheid“ van de raadgevende nationale Commissie van de Mensenrechten :

„Het racisme en de onverdraagzaamheid op Internet“.

9 april 2005 :

Marc-Olivier PADIS, de hoofdredacteur van het tijdschrift „Geest“ :

„Het gekozen volk : duurzaamheid en vernieuwing van de Amerikaanse politieke families“.

4 juni 2005 :

Henri BARTOLI, eminente leraar van de Universiteit Parijs I, de Vice-Voorzitter van de Europese Samenleving van cultuur :

„Na het referendum : de unie van de Europeanen“.


 • 2005-2006

9 november 2005 :

Denis BAUCHARD, bij het Franse Instituut Internationale Betrekkingen adviseren, voor het Maghreb en het Midden-Oosten :

„2006,60 jaar na de oorlog, een wereld in recomposition“

21 januari 2006 :

Gérard MORTIER, Directeur van de Nationale Opera van Parijs (Bastille en Garnier) :

„Het politieke karakter van het theater“

26 april 2006 :

Pierre CAHUC, de leraar van de Universiteit Parijs I :

„De Franse arbeidsmarkt : mobiliteit of onzekerheid“.

13 mei 2006 :

Alexis KELLER, leraar van de Universiteit van Geneve en promotor van „het Initiatief van Geneve“, en Elie BARNAVI, vroegere ambassadeur van Israël in Frankrijk en de leraar van de Universiteit van Tel Aviv :

„Heeft de vrede nog een toekomst aan het Nabije Oosten ? “


 • 2006-2007

20 oktober 2006 :

Jacques ARNOULD, de Dominicaanse vader en bij het Nationale Centrum van Ruimtestudies aanraden :

„De ethiek, een nieuwe grens voor het ruimteavontuur“

25 november 2006 :

Pierre SALAMA, de leraar van de universiteit Parijs XIII :

„De uitdaging van de ongelijkheden“

3 februari 2007 :

Mehdi DADSETAN, dokter in wetenschappen-economisch en Nasser ETEMADI, de dokter in politieke filosofie :

„Chiisme : geschiedenis, politiek en maatschappelijk middenveld, in Iran en in de regio van het Midden-Oosten“

24 maart 2007 :

Eddy FOUGIER, politologue, en Henryane de CHAPONAY, vroeger de verantwoordelijke van I.R.A.M. :

„De betwiste mondialisering“

2 juni 2007 :

Jean TARDIF, de algemene vertegenwoordiger van PlanetAgora en Joëlle FARCHY, leraar van Wetenschappen van de informatie en de communicatie van de Universiteit Parijs I :

„De inzet van de culturele mondialisering“


 • 2007-2008

20 oktober 2007 :

Jacques Delors, de voormalige president van de Europese Commissie :

„De toekomst in vraagstukken van het integratieproces“

19 januari 2008 :

Bernard PREEL, PIEPT de vroegere assistent-Directeur van op :

„De schok van de generaties – Conflicten intergénérationnels en muterende generaties“

9 februari 2008 :

Monique CHEMILLIER-GENDREAU, de leraar van de universiteit Parijs VII Dennis-Diderot :

„Europa en de vrede“

8 maart 2008 :

Mathieu PINETTE, het vroegere hoofdconserveermiddel van de musea van Picardië :

„Nieuws benaderingen van het begrip erfdeel in Frankrijk“

20 mei 2008 :

Bruno PARMENTIER, Directeur van de groep Hogeschool van Landbouw van Angers (HSKO) :

„De mensheid aan XXI° eeuw“ voeden

18 juni 2008 :

Jean-Didier VINCENT, leraar van het Instituut Universitair van Frankrijk, en Jacques ARNOULD, Dominicaans en de historicus van de wetenschappen :

„Levend in relatie tot de oprichting en van de herleving“


 • 2008-2009

22 november 2008 :

De balans van tien jaar van voorzitterschap van Dominique LEROY :

Presentatie en discussies-debat over de situatie en de toekomst van het Franse Centrum, in fase met het internationale leven van de Europese Samenleving van Cultuur

8 december 2008 :

Daniel VERNET, de Directeur van de internationale betrekkingen aan de Le Monde-krant :

„De crisis van de Kaukasus“

14 maart 2009 :

Younès ABERKANE, president van Gronden van Europa :

„Soufisme, weg van het midden“

9 mei 2009 :

Philippe ROBERT, de architect-stedebouwkundige :

„In gecreëerd creëren – Architectuur en erfdeel“


 • 2009-2010

7 november 2009 :

Jean-Philippe BARDE, vroeger hoofd van de Verdeling van de nationale beleidsmaatregelen van het milieu :

„De duurzame ontwikkeling : politieke, economische en ethische inzet“

16 januari 2010 :

André GRIMALDI, leraar en de arts aan Pitié-Salpêtrière :

„Het zieke ziekenhuis van de rentabiliteit“

13 maart 2010 :

Abdelkrim BAHLOUL, maker :

de projectie van zijn laatste film voor output in de zalen : „De reis naar Algiers“

27 maart 2010 :

Generaal Jean COT, de oude opperbevelhebber van UNPROFOR in Ex-Jougoslavië :

De Europese defensie en zijn ambiguïteiten


 • 2010-2011

2 oktober 2010 :

HULDE IN DE EER VAN HENRI BARTOLI

Behalve de schriftelijke en mondelinge getuigenissen van Mmes FRADETAL, FRITSCH, SILLIAU en TUNC, alsmede van de Heren ANDREFF, AUBRAC, CORNELLIE, DAVID, LEVI, LUNEAU, VAN SIEYES en TAPPREST, heeft de hulde het mogelijk gemaakt om de volgende mededelingen te horen :

Opening van de zitting door Professeur Jean-Claude COLLIARD, Voorzitter van de Universiteit Parijs I Pantheon de Sorbonne.

Lezing door Monsieur Pierre VORMUS, lid van de Europese Samenleving van Cultuur, van de toespraak die door Henri BARTOLI bij de overhandiging van de medaille van net onder de Volkeren worden gehouden, op 9 juni 1999.

Getuigenissen van Mevrouw Michelle CAMPAGNOLO, de internationale secretaris van SEC :

„Henri Bartoli aan de Europese Samenleving van Cultuur : een gelovend kritisch“

Monsieur Guy COQ, de Voorzitter van de Vereniging van de Vrienden van Emmanuel Mounier :

„Henri Bartoli in weg met MOUNIER“

Monsieur René PASSET, de Ereleraar van de Universiteit Parijs I :

„Van de Faculteit der rechtsgeleerdheid en de Wetenschappen Economisch aan de Universiteit Parijs I Pantheon de Sorbonne“

Monsieur Raymond MENGUS, de Leraar aan de Faculteit van Theologie van Straatsburg :

„Van de auteur aan de mens – en aan een man van vertrouwen“

Monsieur Pierre GRAPIN, econoom :

„Henri BARTOLI, de hoofd eerste“

Monsieur Dominique LEROY, de eminente leraar aan de Universiteit van Picardië Jules Verne :

„Een zeer menselijke Directeur van standpunt“

20 november 2010 :

Florence-Marie PIRIOU, onder-Directrice van de Franse Vennootschap van de Belangen van de Auteurs van het Geschrift (SOFIA) :

„Het boek aan het uur van numeriek“

29 januari 2011 :

Hervé SERIEYX, Vice-Voorzitter van de Unie van de Groeperingen van werkgevers van Frankrijk (UGEF) :

„De multidimensionale overplaatsingen van de wereld, de organisaties en het management : de inzet van het vertrouwen“

19 maart 2011 :

Ninou GARABAGHI, vroegere haut-fonctionnaire aan Unesco :

„Regionale mondialisering en de integraties : governance van de culturele verscheidenheid“

28 mei 2011 :

Pierre GRAPIN, wetenschapper PIEPT adviseren aan op :

„Frankrijk in 2035 : welke scenario’s… en welke keuze ? “


 • 2011-2012

30 november 2011 :

De handtekeninenenvergadering van het werk :

„Hulde aan Henri BARTOLI“ aan de Harmattan-Ruimte. De lezing van een tekst van Henri BARTOLI „over de cultuur“ en hoorzitting van het kwartet aan touwen n° 11 van Ludwig van Beethoven interpreteert door het HYACINT-kwartet

20 maart 2012 :

René PASSET, de eminente leraar van de Universiteit Parijs I Pantheon :

„Een lezingsrooster van de evolutie van de economische gedachte om beter het heden“ te begrijpen

9 juni 2012 :

Wladimir ANDREFF, de eminente leraar van de Universiteit Parijs I Pantheon :

Economische mondialisering van de sport


 • 2012-2013

23 maart 2013 :

Pierre SALAMA, econoom, leraar aan de universiteit Parijs XIII, vroegere wetenschappelijke Directeur van het tijdschrift Derde Wereld, Docteur Honoris Causa van de Universiteit van Guadalajara en de métropolitaines autonome Universiteiten (Mexico).

De opkomende landen van Zuid-Amerika : dat van hun ervaring leren“.


 • 2013-2014

3 maart 2014 :

Op een initiatief van het maatschappelijke middenveld : Dit internationale netwerk verenigd sinds 2004, beide jaar, van de culturele actoren en de politici die door de wil worden verenigd om de culturele dimensie van de ontwikkeling van Europa te versterken.

Een ziel voor Europa


 • 2016-2017

5 november 2016 :

Jean-Dominique Giuliani, zitten de Stichting Robert Schuman voor :

De Europese Unie na Brexit

Hoog van bladzijde | Startpagina

Reacties zijn gesloten.