Algemene Vergadering – mei 2005

VAN IN Internationaal centrum, Publicaties Reacties uitgeschakeld voor Algemene Vergadering – mei 2005

Van de Europese Unie

aan de unie van de Europeanen

Gewone XXVIe algemeen Parlement

Van Venetië
op 9 mei 2005

Aan alle leden, om het “Bericht van San Servolo te voorzien

Wij proberen hier een kort overzicht van de voltallige zitting van de Europese Samenleving van Cultuur te geven die in Venetië van 31 maart tot 3 april van dit jaar heeft plaatsgevonden, opdat een idee ervan de afwezige leden winnen en dat de herinnering van de deelnemers wordt bepaald. Deze lijnen zullen niet erin slagen om het klimaat van vurigheid te laten voelen – zou men durven te zeggen – die deze dagen heeft gekenmerkt. Aan alle ingeschrevenen om zich de getuigen ervan te doen, van actoren en medewerkers die zij zijn geweest. Het rendezvous van de vriendschap heeft zich eens te meer, maar van het advies van allemaal met een speciale intensiteit vernieuwd. De afwezigheid werd des te betreurd erover.

Voor de eerste keer, heeft S.E.C in een lang onkundig geweest van eiland vergaderd, hoewel zij in drie zich gebrouwen van de Plaats Heilig-Marc bevindt : San Servolo. Aan de oorsprong een kloosterinstallatie, wordt zij vandaag herleft, herstructureerd door de Provincie van Venetië, actief. Zijn een beetje strenge gastvrijheid werd door de ontheemding van een ongewoon standpunt over de Stad gecompenseerd – onder een stralende zon – door de rust in contrast met de toeristenverwarring, door het voordeel van de gemakkelijke samenkomsten van collega’s, aangezien de arbeidsplaatsen, onderdak en restauratie er worden verenigd. Het is met bereidwilligheid dat wij het verzoeken hebben ontvangen om ons bij ons te voelen dat ons in zijn woorden van ontvangst heeft willen richten de Voorzitter van Venice Internationaal University, die er heeft gedomiciliëerd, de ambassadeur Umberto Vattani, Secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nog voor de atmosfeer, heeft het mogelijk geweest om een bezoek van Fenice, van het ressurgi theater van zijn assen, een betovering aan te bieden die een recital in de grote zaal van de te wijten Haard (Vuil Apollinee) aan de kunst die van de vriendschappelijke collega’s van Kiev, Svitlana Shabaltina (piano) en Oleg Kudryashev (fluit) straalt, aan de buitengewone samenstellingen van een Mozart van acht jaar heeft opgehoogd en gewijd.

Maar het congres heeft vooral gewerkt ; hij heeft gelopen. De discussies, de informatie, de gebrachte bewustwording van alle aandelen over het thema aan de studie zijn van substantie en van dien aard een ruim verlengde agenda te stimuleren. In de onmogelijkheid om het bewijs ervan te geven hier, delen wij u mede dat het merendeel van de verslagen nu reeds ons gevraagd kan worden. Erg in afwachting van wachtend degenen die gebrek hebben aan, werken wij om de zitting op te nemen in de website van S.E.C., zonder, nochtans, uit het oog verliezen hoeveel de publicatie wenselijk zou zijn. In feite van synthese en programmatique document, zult u hierbij „het Bericht van San Servolo“ vinden, dat de laatste in datum van de teksten om in het werkje officiële Statuten en documenten op te nemen wordt.

Ziehier het plan van de werkzaamheden. Van zijn vier delen, heeft het iemand gezegd dat zij zich als de vier bewegingen van een symfonie hebben voorgedaan !


EUROPESE UNIE – UNIE VAN EUROPEES – DE POLITIEK VAN DE CULTUUR :

 • Saluut van de President van de Republiek, Carlo Azeglio Ciampi ;
 • Welkom van Dean van Venice Internationaal University, Ignazio Musu en de Vice-Voorzitter van San Servolo Servizi srl, Paolo Peruzza ;
 • Redenen van het thema, door de internationale Secretaris-generaal, Michelle Campagnolo-Bouvier ;
 • Arrigo Levi, de Eerste Vice-Voorzitter : Unie van de Europeanen voor een Europees beleid ;
 • Henri Bartoli, de Vice-Voorzitter : Drie aan te nemen uitdagingen, Iring Fetscher, de Vice-Voorzitter : “Het Europese idee en de politiek van de cultuur” – vijftig jaar daarna ;
 • Bronislaw Geremek Vice- : Europese en politieke identiteit van de cultuur ;
 • Giuseppe Galasso, de Directeur om „te begrijpen“ : Het Europese volk ;
 • Alexander Kudryavtsev, „de Vice-Voorzitter : „De Unie van de Europeanen“ : doet Rusland zijn aandeel ?
 • Gianfranco Martini (Italië) : De plaatselijke democratie ontwikkelen ;
 • Julii Edlis (Rusland) : Crisis van de waarden ;
 • György Hazai, (Hongarije) : Het vraagstuk van de toetreding van Turkije.

… DE MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING :

 • Arnaldo Alberti (Italië) : Comunicazione e idiomi ;
 • Jean-Louis Cornellie (België) : Oude Alexandries tegenover Internet ;
 • Pier Francesco Ghetti, de Heer Recteur Universiteit Ca’ Foscari Venetië : Università e Europa ;
 • Dominique Leroy (Frankrijk) : Economie en cultuur ;
 • Giovanni Magnifico, (Italië) : Euro and European ldentity ;
 • Ignazio Musu, (Italië) : Enlarged Europa and Sustainable Ontwikkeling ;
 • Mario G. Losano (Italië) : Trattato costituzionale e diritti fondamentali del cittadino europeo ;
 • Michael Schäfer (Duitsland – Nederland) : Towards heeft Supranationaal European Burger Society ;
 • Pierre du Bois (Zwitserland) : Kan men over „way of LIFE“ Europees spreken ? 

EXPERIMENTEN EN DE GETUIGENISSEN :

 • Ravil Bukharaev, Kazan-Londen ;
 • Manuela Cernat, Roemeens Centrum ;
 • Petre Raileanu : Fragmenten van Europa zoals aan tegenslagen ;
 • Milan Djurcinov, Macedonisch Centrum ;
 • Lana Gogobéridzé, georgisch Centrum ;
 • Miklos Hubay, Hongaars Centrum ;
 • Eugeniusz Kabatc, Pools Centrum ;
 • Oleg Kudryashev, ukraiens Centrum ;
 • Francesco Leoncini, voor de Tsjechische leden ;
 • Damiaan H.M. Meuwissen, Nederlands Centrum ;
 • Stella Priovolou, Grieks Centrum ;
 • Angel Sanchez van Torre : S.E.C en de Europese geest ;
 • Nikolay Shmeliev : Quo vadis Russia ?
 • Slobodan Vitanovic, Serbisch Centrum.

DIALOOG EN DE DIALOGEN :

 • Patricia Galeana, (Mexico) : Unie and disunion in latijn Amerika ;
 • Eugene Decker III (USA) : Op weg naar een beleid van de mens : Europa-voorbeeld ;
 • Predrag Matvejevic (Bosnië-Herzegovina, Kroatië) : De Middellandse Zee ;
 • Vittorio D. Segre (Italië – Israël) : Nabije Oosten en Europa.

De acties :

Windt Cededdu, Istvan Csicsery-Ronay, Konstantin Dolgov, Karl Holl af, Anika Skovran.

De saluten :

 • Collegium Europaeum Jenense : Martin Hermann ;
 • World Political Forum : Vincenzo Maddaloni ;
 • Berliner Konferenz für eine europäische Kulturpolitik : Bronislaw Geremek.

De sluiting :

De redevoering van de Voorzitter, Vincenzo Cappelletti : De gedachte als diepe identiteit en als roeping van het Europese bewustzijn.

Leven van de Maatschappij

Het PARLEMENT heeft het geheugen van de Vice-Voorzitter, Amerikaans professor John Robert Nelson vermeld, waarvan de Maatschappij het verlies heeft geleden. Theoloog en bio–éthicien, œcurnéniste, vroegere Directeur van Institute of Godsdienst in Houston Texas Medical Center, heeft hij S.E.C en zijn idealen met een duurzaamheid zonder fout, met onderscheiding en toewijding gediend. Enthousiaste werd hem hulde gebracht.

Sinds de voltallige zitting van Boekarest (mei 2003) geweest, betreffende de inhoud van de constante activiteit, zijn de herhaalde treffende momenten in eerste instantie de samenkomst over de intereuropese dialoog van het Oosten westwaarts : nieuwe uitdagingen, aan Weimar en Iéna, met de werkzaamheden die van paar van de Uitvoerende raad gaan (zie definitief Communiqué). In Venetië, om de participatie van S.E.C aan de initiatieven aan te duiden die ter gelegenheid van het achtste eeuwfeest van IVe Kruistocht worden georganiseerd, met een genoemd symposium Esercizioe percezione del potere hij tempo della IV Crociata e oggi. Het eeuwfeest van de geboorte van de stichter, werd Umberto Campagnalo, 2004, met de publicatie van volkomen nieuwe geschriften gemarkeerd die van 1943-45 op „de samenstelling van Europa“ dateren, onder de titel van Achterkant una costituzione federaal per Europa, „heeft schoonmaakte“ van Mario G. Losano. De mens en het werk werden door de Universiteiten van Padua en Venetië geëerd (zijn universiteiten). Zij eveneens door de opeenvolgende presentaties van dit postume werk, zijn het geweest met die van München {Bayerische Staatsbibliothek), met de Vice-Voorzitter Fetscher te beginnen. Telkens werd S.E.C betekenisvol geïmpliceerd. – Op hoofdniveau, was er de publicatie van de handelingen van Boekarest, cultureet de culturen, in Europeet verder en die van het algemene Indexcijfer om „te begrijpen“, vlucht. I-50, auteur-tekst-illustraties.

In feite van volgende taken, werd de wenselijkheid om de communautaire financieringsmechanismen te naderen door Claude Brulant verduidelijkt. Aan de huidige stand, worden twee speciale vergaderingen onderzocht voor de lente 2006, in Moskou en Kazan.

Deze voltallige zitting heeft van financiële bijdragen van de Gemeente en van de Provincie van Venetië, alsmede van de Regio Vénétie genoten. Behalve VIU reeds vermeld, heeft zij zich in samenwerking met San Servolo Servizi srl (President Luigino Busatto) voor de logistieke aspecten gehouden.


Tenslotte, heeft het Parlement bij acclamatie als opvolger aan het internationale Voorzitterschap van altijd Leopoldo Zea gekozen die, de grote en beroemde Mexicaanse schilder, oplettend en trouw lid van de Maatschappij sinds een halve eeuw wordt betreurd, waarvan het monumentale schilderwerk aantal illustraties omvat om „te begrijpen“, overvloedig aangeboden : het Maëstro Raùl Anguiano.

De UITVOERENDE RAAD, tijdens een enige zitting, heeft een dertigtal nieuwe leden ontvangen. Hij heeft in zijn midden twee collega’s gecoöpteerd die reeds aan zijn taken als waarnemers hebben samengewerkt. Het gaat om de leraren Eugène Decker III van Houston, Texas en Damiaan H. de Heer Meuwissen van Amsterdam.

Activiteiten van de NATIONALE CENTRA, die hun eigen kenmerken hebben, vermelden een zichtbaar en duurzaam getuigenis : aan de zorgen van het Poolse Centrum, een Frans-Engelse levering van zijn Reeks Polski S.E.C.  ; Sedertdien hebben meerdere van hen vergaderingen van verslag gehouden, die aldus de zending geven, aan de activiteit op de gang van de vénitienne samenkomst.


Uw internationale Secretaris-generaal

Michelle Campagnolo-Bouvier

Algemene Vergaderingen | Bericht van San ServoloInternationaal centrum | Startpagina

Reacties zijn gesloten.